19 Januari 2015

Mesyuarat Penutup Audit Persijilan Semula Amalan 5S JPM

Salam Sejahtera,

Mesyuarat Penutup Audit Persijilan Semula Amalan 5S JPM telah diadakan pada 16 Januari 2015 susulan daripada pengauditan yang telah dilaksanakan mulai 15 - 16 Januari 2015. Dijangka JPM akan berjaya mengekalkan persijilan 5S yang telah diterima seperti tahun-tahun sebelumnya. 
PENGAUDITAN SEMULA 5S JPM OLEH MPC

Salam Sejahtera,

Warga JPM sentiasa komited dalam membudayakan amalan 5S sejak ianya dipersijilkan pada tahun 2010 oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC). Bagi memastikan amalan 5S sentiasa diamalkan oleh warga JPM, satu Pengauditan Semula Amalan 5S kali ke empat  telah dijalankan oleh pihak MPC pada 15 &16 Januari 2016 yang melibatkan kesemua 18 zon 5S di JPM.

Pengauditan semula audit 5S ini telah dilaksanakan  oleh 3 orang Juru Audit MPC iaitu Encik Abdul Majid Ibrahim (Ketua Audit), Encik Mohd Khairul Nazir Nawi dan Encik Kamarudin Mamat. Antara aspek yang dinilai  di dalam pengauditan pada kali ini ialah pembudayaan amalan 5S di kalangan warga oragnisasi serta impak positif yang diperolehi melalui amalan tersebut.