22 September 2011

Lawatan 5S Kementerian Belia dan Sukan

Jawatankuasa Induk Amalan 5S Pentadbiran Am, Jabatan Perdana Menteri (PAJPM) ingin mengalu-alukan rombongan ahli jawatankuasa amalan 5S Kementerian Belia dan Sukan (KBS) yang mengadakan lawatan hari ini, 22 September 2011 untuk melihat pelaksanaan 5S di PAJPM serta ingin menimba pengalaman dan menjadikan contoh untuk pelaksanaan 5S di KBS.
 
~Selamat Datang~